top of page

КВБ МАГАЗИН

Драги пријатели,

Доколку сте заинтересирани да го вложите вашиот капитал на некој нов пазар, можете да се информирате за големината на пазарот за кој ве интересира, за економскиот потенцијал на пазарот, за можностите и привилегиите што можете да ги добиете од Владата, за квалитетот на работната сила итн. Исто така, можете прецизно да информирате за процедурите, роковите и институциите (контакт со институцијата и лицето за контакт), кои се надлежни за завршување на сите процедури потребни за започнување на вашиот бизнис на пазарот што ве интересира.

RWB Magazine 1-2023.jpg

Издание бр. 1 / 2023

Image by John Murzaku

Наши поддржувачи

bottom of page